Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Ръководство

НАЧАЛОНачало

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ


ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Дългопол

тел. 0517 22250, факс: 0517 22135

e-mail: kmet@dalgopol.egov.bg

 

инж. ЕМУРЛА АХМЕД ЕМУРЛА

Заместник кмет на община Дългопол

тел. 0517 22185, факс: 0517 22135

e-mail: zkmet_emurla@dalgopol.egov.bg

 

МАРИАНА НИКОЛАЕВА

Заместник кмет на община Дългопол

тел. 0517 22185, факс: 0517 22135

e-mail: zkmet_nikolaeva@dalgopol.egov.bg 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА

Заместник кмет на община Дългопол 

тел. 0517 22185, факс: 0517 22135 

e-mail: eu_pr@dalgopol.egov.bg 
  

КИНКА ВЪЛЧЕВА БАЛИНОВА

Секретар на община Дългопол

тел. 0517 22185, факс: 0517 22135

e-mail: secretar@dalgopol.egov.bg

 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®