Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Комплексно административно обслужване

НАЧАЛОНачало

Информация за Комплексно административно обслужване


Влезлите в сила промени в АПК /ДВ бр.27 от 25.03.2014 г./, налагат цялостна промяна в начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на Община Дългопол са насочени към изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК с последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Дългопол.

Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси и възможностите за тяхното оптимизиране по предоставяне на комплексни административни услуги.

По време на първия етап – 2014-2015 г., ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на Общината.

Подаването на искането за заявяване  на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

 

Начини за заявяване на услугата:

 

  1. Чрез подаване на заявление/искане по образец от правоимащия или упълномощено от него лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Общината.
  2. Чрез изтегляне на образци  за исканата услуга от сайта на Общината, публикувани в раздел „Комплексни административни услуги”.

Попълненото искане с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице по лицензиран пощенски оператор или куриер до община Дългопол на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” №132, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

  1. Чрез изтегляне на образци  за исканата услуга от сайта на Общината, публикувани в раздел „Комплексни административни услуги”.

Искането се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kao@dalgopol.org

 

Начин за предоставяне на услугата:

  1. На гише в Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Дългопол на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 132
  2. На адрес посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор.  

 

 

Начини за плащане:

На каса в информация и обслужване на гражданите в община Дългопол на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 132.

По банков път.

 

След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в Центъра за административно обслужване, на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване съответната административна услуга (издаване на документ), гражданите могат да получат на точно посочен от тях адрес, чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената aдминистративна услуга  от предоставените към момента  комплексни услуги, се получава в Центъра за административно обслужване на Общината

С въвеждането на I етап  на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги, извършвани от Община Дългопол, да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване, без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на Общината. Изпълнението дава възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.

 

Вижте още:

- Протокол за устно заявяване на услуга
- Заявление за заявяване на услуга

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®