Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Постоянни комисии

НАЧАЛОНачало

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБС ДЪЛГОПОЛ МАНДАТ 2015-2019


І.ПК”ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА ,МЛАДЕЖКИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ”
1. Председател: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - БСП
2. Секретар: КАТЕРИНА ТОНЧЕВА - ГЛАС НАРОДЕН
3.Член: ХАТИДЖЕ ЧОЛАК - ДПС
4.Член: БОРИСЛАВ НИКОЛОВ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
5.Член: ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА - ГЕРБ
6.Член: ХАЛИЛ ИСМАИЛОВ - ДПС
7.Член: ГЮЛЕЙДИН КЯЗИМ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА


ІІ.ПК”ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
1. Председател: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ - ГЕРБ
2. Секретар: ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
3.Член: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - БСП
4.Член: НАСУФ НАСУФОВ - ДПС
5.Член: ДОБРОМИР ИВАНОВ - ГЛАС НАРОДЕН
6.Член: КРАСЕН ЖЕЛЕЗОВ - БСП
7.Член: КАТЕРИНА ТОНЧЕВА - ГЛАС НАРОДЕН


ІІІ.ПК”СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО”
1. Председател: ХАЛИЛ ИСМАИЛОВ - ДПС
2. Секретар: МАРИНКА ИВАНОВА - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
3.Член: КРАСЕН ЖЕЛЕЗОВ - БСП
4.Член: БОРИСЛАВ НИКОЛОВ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
5.Член: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ - ГЕРБ
6.Член: РАДКА ДУКОВА - ГЛАС НАРОДЕН
7.Член: МУТАЛИБ МУТАЛИБ - ДПС


ІV.ПК”ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И АНТИКОРУПЦИЯ”
1. Председател: ДОБРОМИР ИВАНОВ - ГЛАС НАРОДЕН
2. Секретар: МУТАЛИБ МУТАЛИБ - ДПС
3.Член: ХАТИДЖЕ ЧОЛАК - ДПС
4.Член: ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
5.Член: ГЮЛЕЙДИН КЯЗИМ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТАV.ПК”ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”
1. Председател: РАДКА ДУКОВА - ГЛАС НАРОДЕН
2. Секретар: НАСУФ НАСУФОВ - ДПС
3.Член: КРАСЕН ЖЕЛЕЗОВ - БСП
4.Член: ХАЛИЛ ИСМАИЛОВ - ДПС
5.Член: МАРИНКА ИВАНОВА - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
6.Член: ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА - ГЕРБ
7.Член: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - БСП


VІ.ПК”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”
1. Председател: НЕДЯЛКА ФИЛЧЕВА - БСП
2. Секретар: ДОБРОМИР ИВАНОВ - ГЛАС НАРОДЕН
3.Член: ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА - ГЕРБ
4.Член: ХАТИДЖЕ ЧОЛАК - ДПС
5.Член: ГЮЛЕЙДИН КЯЗИМ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
6.Член: НАСУФ НАСУФОВ - ДПС
7.Член: БОРИСЛАВ НИКОЛОВ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА


VІІ.ПК”СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ”
1. Председател: МАРИНКА ИВАНОВА - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
2. Секретар: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ - ГЕРБ
3.Член: МУТАЛИБ МУТАЛИБ - ДПС
4.Член: ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ - ВСИЧКИ ЗА ДОЛИНАТА
5.Член: КАТЕРИНА ТОНЧЕВА - ГЛАС НАРОДЕН
6.Член: НЕДЯЛКА ФИЛЧЕВА - БСП
7.Член: РАДКА ДУКОВА - ГЛАС НАРОДЕН


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®