Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Административни услуги 'Търговия, туризъм и транспорт'

НАЧАЛОНачало

Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"


2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.
2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости
2047 Категоризация на места за настаняване
3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®