Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Административни услуги 'Кадастър'

НАЧАЛОНачало

Административни услуги "Кадастър"


2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®