Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Кметове на кметства

НАЧАЛОНачало

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


С. АРКОВНА, ПК-9246

Кметски наместник:Марияна Христова,

e-mail: kmet_arkovna@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 84850; моб. +359 885903507

 

С. АСПАРУХОВО, ПК-9260

Кмет: Мария Георгиева,

e-mail: kmet_asparuhovo@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 32250, моб.+359 884400325

Старши специалист: Йорданка Стоева,

e-mail: grao_asparuhovo@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 32240, моб. +359 882625699

 

С. БОРЯНА, ПК-9255

Кметски наместник: Димитричка Петкова,

e-mail: kmet_boriana@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 62250, моб. +359 885903513

 

С ВЕЛИЧКОВО, ПК-9263

Кмет: Цеца Димова,

e-mail: kmet_velichkovo@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 22852, моб. +359 885903516

Старши специалист: Росица Тодорова

е-mail: grao_velichkovo@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 22852, моб. +359 882624829

 

С. КРАСИМИР, ПК-9258

Кметски наместник: Йорданка Благоева,

e-mail: kmet_krasimir@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 32038, моб. +359 885903514

 

С. КАМЕН ДЯЛ, ПК-9253

Кметски наместник: Ахмед Ахмед

e-mail: kmet_kamendial@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 84359, моб. +359 885903511

 

С. КОМУНАРИ, ПК-9254

Кметски наместник: Ивелина Костадинова,

e-mail: kmet_komunari@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 32505, моб. +359 885610880

 

С. ЛОПУШНА, ПК-9237

Кмет: Халил Насуфов,

e-mail: kmet_lopushna@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 82250, моб. +359 888813938

Старши специалист: Себание Неджиб,

e-mail: grao_lopushna@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 82240, моб. +359 882625774

 

С. МЕДОВЕЦ, ПК-9238

Кмет: Мустафа Исмаил,

e-mail: kmet_medovec@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 52150, моб. +359 882454490

Специалист:Хюсние Неджиб,

e-mail: grao_medovec@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 52140, моб. +359 887676885

 

С. ПАРТИЗАНИ, ПК-9245

Кмет: Хасан Асан,

e-mail:kmet_partizani@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 84250, моб. +359 882565194

Старши специалист: Метханет Ахмед,

e-mail: grao_partizani@dalgopol.egov.bg; тел. 051784229, моб. +359 887678986

 

С. ПОЛЯЦИТЕ, ПК-9239

Кмет: Неджла Селим,

e-mail: kmet_polyacite@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 72250, моб. +359 885533067

Младши експерт: 

e-mail: grao_polyacite@dalgopol.egov.bg; тел.0517 72240, моб, +359887676955

 

С. РОЯК, ПК-9252

Кмет: Мехмед Кодран,

e-mail:kmet_royak@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 86050, моб. +359 882728686

Специалист:Атидже Рафет

e-mail: grao_royak@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 86050, моб. +359 887677748

 

С. СЛАДКА ВОДА, ПК-9257

Кметски наместник: Димитричка Петкова,

e-mail: kmet_boriana@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 62250, моб. +359 885903513

 

С. САВА, ПК-9251

Кметски наместник: Александър Йорданов,

e-mail: kmet_sava@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 27237, моб. +359 885903505

 

С. ЦОНЕВО, ПК-9261

Кмет: Недка Василева,

e-mail:kmet_conevo@dalgopol.egov.bg; тел. 0517 27312, моб. +359 882486009

Старши специалист: Незиха Исмаил,

e-mail: grao_conevo@dalgopol.egov.bg; тел.0517 27125, моб. +359 887675594

 

С. ДЕБЕЛЕЦ, ПК-9261

          

 

X

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®