Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Кметове на кметства

НАЧАЛОНачало

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


С. АРКОВНА, ПК-9246

Кметски наместник: Марияна Христова,

e-mail: kmet_arkovna@dalgopol.org

тел. 0517 84850, моб. +359 885903507

 

С. АСПАРУХОВО, ПК-9260

Кмет: Мария Георгиева,

e-mail: kmet_asparuhovo@dalgopol.org

тел. 0517 32250, моб.+359 884400325

 

С. БОРЯНА, ПК-9255

Кметски наместник: Димитричка Петкова,

e-mail:  kmet_boriana@dalgopol.org

тел. 0517 62250, моб. +359 885903513

 

С ВЕЛИЧКОВО, ПК-9263

Кмет: Цеца Димова,

e-mail: kmet_velichkovo@dalgopol.org

тел. 0517 22852, моб. +359 885903516

 

С. КРАСИМИР, ПК-9258

Кметски наместник: Йорданка Благоева,

e-mail: kmet_krasimir@dalgopol.org

тел. 0517 32038, моб. +359 885903514

 

С. КАМЕН ДЯЛ, ПК-9253

Кметски наместник: Ахмед Ахмед

e-mail: kmet_kamendial@dalgopol.org

тел. 0517 84359, моб. +359 885903511

 

С. КОМУНАРИ, ПК-9254

Кметски наместник: Ивелина Костадинова,

e-mail: kmet_komunari@dalgopol.org

тел. 0517 32505, моб. +359 885610880

 

С. ЛОПУШНА, ПК-9237

Кмет: Халил Насуфов,

e-mail: kmet_lopushna@dalgopol.org

тел. 0517 82250

 

С. МЕДОВЕЦ, ПК-9238

Кмет: Мустафа Исмаил,

e-mail: kmet_medovec@dalgopol.org

тел. 0517 52150, моб. +359 882454490

 

С. ПАРТИЗАНИ, ПК-9245

Кмет: Хасан Асан,

e-mail: kmet_partizani@dalgopol.org

тел. 0517 84250, моб. +359 882565194

 

С. ПОЛЯЦИТЕ, ПК-9239

Кмет: Баязид Якуб,

e-mail: kmet_polyacite@dalgopol.org

тел. 0517 72250

 

С. РОЯК, ПК-9252

Кмет: Мехмед Али Кодран,

e-mail: kmet_royak@dalgopol.org

тел. 0517 86050, моб. +359 882728686

 

С. СЛАДКА ВОДА, ПК-9257

Кметски наместник: Таня Маринова,

e-mail: kmet_sladkavoda@dalgopol.org

тел. 0517 62239, моб. +359 898405927

 

С. САВА, ПК-9251

Кметски наместник: Александър Йорданов,

e-mail: kmet_sava@dalgopol.org

тел. 0517 27237, моб. +359 885903505

 

С. ЦОНЕВО, ПК-9261

Кмет: Недка Василева,

e-mail: kmet_conevo@dalgopol.org

тел. 0517 27312, моб. +359 882486009

 

С. ДЕБЕЛЕЦ, ПК-9261

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®