Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Патронажна грижа + в община Дългопол"

НАЧАЛОНачалоПрием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“

Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“,...


Прием на документи за заемане на длъжност „Домашен помощник” по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“ по Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01,...


„Патронажна грижа + в община Дългопол"

На 12.03.2021г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика...


1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®