Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачалоПрием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „С грижа за хората” Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората...


Стартиране на проект „С грижа за хората” Договор BG05M9OP001-2.040-0067-C01

Днес, 20.06. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор...


1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®