Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачалоОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове  община Дългопол предоставя възможност на заинтересованите...


ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, Община Дългопол...


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Дългопол...


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®