Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачалоСписък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол към 30.04.2020г.

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол...


Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол към 31.03.2020г.

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол...


Чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, ще се даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.

 


Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна...


1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®