Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачало



„ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево” по Договор №03/07/2/0/00601 по Програма за развитие на селските райони, по мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. "Инвес

На 27.03.2019г., Областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев, кметът на община Дългопол г-н Георги Георгиев...






ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020

На  02.01.2018 г.стартира изпълнение на проект „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в...






1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®