Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Независим живот"

НАЧАЛОНачалоПокана за пресконференция

ПОКАНА за участие в пресконференция по проект


„Независим живот за хората...


Проект „Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол” BG05M9OP001-2.002-0056-C001

   Стартира прием на документи по проект


Независим живот за хората в неравностойно...


1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®