Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачалоПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 48-3/

 


 


 


На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.07.2020г., за предложения...


ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във...


ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.52  от Наредба №10, Община Дългопол уведомява всички граждани,...


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®