Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачалоСписък на одобрените и включени потребители по проект С грижа за хората , Компонент 4


Продължение на проект „С грижа за хората” Договор BG05M9OP001-2.103-0057-C01

На 01.10.2020г., Община Дългопол в партньорство с Община Бяла подписа допълнително споразумение за проект № BG05M9OP001-2.103-0057-C01,...


Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол към 30.09.2020г.

1. Кръстю Маринов Янев здравна и социална услуга
2. Йордан Киров Колев социална услуга
3. Христина Горанова...


1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®