Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Гражданска регистрация и актосъставяне

НАЧАЛОНачало2. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за наследници.

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5,...


Начини за подаване на искането

Искането се попълва от правоимащия или упълномощено от него лице на гише в Информационния център за услуги и...


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®