Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачалоЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020

На 4 ноември 2019 г. се подписа с Държавен фонд "Земеделие, договор за поредния спечелен проект за Основен ремонт...


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


На ...


„ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево” по Договор №03/07/2/0/00601 по Програма за развитие на селските райони, по мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. "Инвес

На 27.03.2019г., Областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев, кметът на община Дългопол г-н Георги Георгиев...


1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®