Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачалоОбява за прием на документи за лични асистенти и на лицата нуждаещи се от грижи по проект

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ


„АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”


№...


Обява за прием на документи за прием на потребители в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ гр. Дългопол по проект

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ


"АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"


BG05M9OP001-2.005-0014-C01


От...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ” ПО  ДОГОВОР...


1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®