Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Независим живот"

НАЧАЛОНачалоЗакупен специализиран автомобил

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0056-C001...


Пресконференция по проект

 


На 30.11.2015 г. се проведе пресконференция по проект  „Независим живот за хората в неравностойно...


Обучение на Домашен помощник и Личен асистент

 На 16,17,18 и на 21, 22, 23 декември  се проведе въвеждащо обучение на Домашни помощници и Лични асистенти, кандидатствали...


1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®