Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - открити процедури

НАЧАЛОНачало„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за

14:27:00 2016-04-14
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Дългопол, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните


14:19:00 2016-04-14
„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор на обекти на територията на община Дългопол, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-

16:55:00 2016-04-12
1 2 3

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®