Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Интегриран социален офис"

НАЧАЛОНачало



Община Дългопол проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис”

На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики”...






„Интегриран социален офис“

От месец април в община Дългопол функционира „Интегриран социален офис“, с финансиране по Проект, договор...






ОБЯВА за набиране на персонал за работа в "Интегриран социален офис"

О Б Я В А
Община Дългопол в качеството си на бенефициент по проект "Интегриран Социален офис"BG05M9OP001-4.003-0006-C01...






1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®