Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Интегриран социален офис"

НАЧАЛОНачало„Интегриран социален офис“

От месец април в община Дългопол функционира „Интегриран социален офис“, с финансиране по Проект, договор...


ОБЯВА за набиране на персонал за работа в "Интегриран социален офис"

О Б Я В А
Община Дългопол в качеството си на бенефициент по проект "Интегриран Социален офис"BG05M9OP001-4.003-0006-C01...


Стартира проект № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, „Интегриран социален офис“

От 03.07.2019г. стартира проект № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, „Интегриран социален офис“, по процедура „Транснационални...


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®