Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачалоСписък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол


№...


ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за заемане на длъжност „Домашен помощник”

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за хората” по Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01,финансиран  по  процедура...


Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „С грижа за хората” Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората...


1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®