Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачалоСтартиране на проект „С грижа за хората” Договор BG05M9OP001-2.040-0067-C01

Днес, 20.06. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор...


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®