Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачалоЧрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, ще се даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.

Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа...


Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол


№...


ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за заемане на длъжност „Домашен помощник”

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за хората” по Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01,финансиран  по  процедура...


1 2

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®