Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Развитие на социалното предприемачество"

НАЧАЛОНачалоПокана за участие в Проект „Създаване на общинска социално предприятие - Домашен социален патронаж в община Дългопол“ по договор BG05М9OP001-2.010-0210-C01

Уважаеми дами и господа,


Община Дългопол организира стартираща пресконференция в рамките на проект "Създаване...


Обява за прием на документи за лица участващи в дейности по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” Договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

  


От 02.07.2018 год. стартира прием на документи за лица, представители на целевите групи (безработни лица...


Стартиране на проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” Договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

Цел на проекта: Създаване на общинско социално предприятие Домашен социален патронаж -  за подкрепа...


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®