Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява


На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Община Дългопол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становища по доклада на Кмета на община Дългопол, относно приемане на План-сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на община Дългопол през 2022 г. Мотивите за изготвянето и приемането на план-сметката са посочени в публикувания на интернет страницата на община Дългопол Доклад на Кмета на община Дългопол с Изх. № 9400-2969/12.11.2021 г. Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: оbshtina@dalgopol.org, или в сградата на Център за административно обслужване с адрес:


 


гр. Дългопол,
ул. Георги Димитров №132.
Публикувано на 12.11.2021 г.


 


С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

Вижте още:

- Доклад План-сметка 2022 г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®