Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


До


Андрей Асенов  Иванов


Елиф Асан Юсуф


Радостина  Радкова  Христова


Симона Радостинова Радкова


Ангел  Радостинов Радков


Светла Радостинова Радкова


Камелия Радостинова Радкова


Александър Радостинов Радков  


Анка  Радостинова Радкова


Радостина  Анкова  Радкова


Валя Галинова Стефанова


Александър  Валев  Симеонов


Камелия  Валева Симеонова


Антония Валева  Симеонова


Байчо  Радков  Христов


Всички адресно регистрирани на    ул. „Тридесета” № 23 в с. Цонево


Във връзка със Заповед № 738/ 21.07.2021 г. на Кмета на община Дългопол, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресните Ви регистрации от имот с административен адрес: с. Цонево,  общ. Дългопол,  ул. „Тридесета” № 23, с оглед несъответствие на изискванията на чл.99 ал.1 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.


В срок от един месец от уведомяването е необходимо да подмените личните си документи.


Заповед №  738/ 21.07.2021 г  за заличаване


 


 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®