Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ


ДО


Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ БАНЕВ


УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” № 95 вх. А ет.3 ап. 9 /настоящ адрес/


 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАНЕВ,


 


В изпълнение на чл. 89 ал. 5 от Закона за гражданската регистрация, във вр. с чл. 126 ал. 5 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрацияи Заповед № 413/ 13.05.2021 г. на Кмета на Община Дългопол е извършено заличаване на адрес гр. Дългопол, ул „Георги Атанасов” № 2 от Национания класификатор на настоящите и постоянни адреси /НКНПА/.


При извършена справка в НБД „Население“ е установено, че Вие сте адресно регистрирани по постоянен адрес на горепосочения адрес.


 Във връзка с горното Ви уведомяваме, че е необходимо в едномесечен срок да заявите нов адрес, който е включен в НКПНА и да подмените личните си документи.


  


С уважение, 


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Кмет на Община ДългополВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®