Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  ГР. ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА


ЗАПОВЕД № №


РД-20-04-333/01.10.2020г,


РД-20-04-334/01.10.2020г,


РД-20-04-335/01.10.2020г,


РД-20-04-336/01.10.2020г,


РД-20-04-337/01.10.2020г,


РД-20-04-338/01.10.2020г,


РД-20-04-339/01.10.2020г,


РД-20-04-340/01.10.2020г,


РД-20-04-341/01.10.2020г,


РД-20-04-342/01.10.2020г,


РД-20-04-343/01.10.2020г,


РД-20-04-344/01.10.2020г,


РД-20-04-345/01.10.2020г,


РД-20-04-346/01.10.2020г,


РД-20-04-347/01.10.2020г,


РД-20-04-348/01.10.2020г, 


РД-20-04-349/01.10.2020г,


НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА, ЗАЕДНО С ОКОНЧАТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: АРКОВНА,  АСПАРУХОВО,  БОРЯНА, ВЕЛИЧКОВО,  ДЪЛГОПОЛ, ДЕБЕЛЕЦ,  КАМЕН ДЯЛ,  КОМУНАРИ, КРАСИМИР, ЛОПУШНА,  МЕДОВЕЦ,  ПАРТИЗАНИ,  ПОЛЯЦИТЕ,  РОЯК,  САВА, СЛАДКА ВОДА И ЦОНЕВО ОТ ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021.


ЗАПОВЕДИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА НА 02.10.2020Г.. СЪЩИТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО.


ОС“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ДЪЛГОПОЛ


Дата на публикуване в сайта на община Дългопол: 09-10-2020 г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®