Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


 


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА


                ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДЪЛГОПОЛ


п. код 9250, град Дългопол, адрес гр.Дългопол, телефон 0517/22228


 


 


О Б Я В А


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДЪЛГОПОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ ОБЯВЯВА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА АРКОВНА, АСПАРУХОВО, БОРЯНА, ВЕЛИЧКОВО, ДЕБЕЛЕЦ, КАМЕН ДЯЛ, КОМУНАРИ, КРАСИМИР, ЛОПУШНА, МЕДОВЕЦ, ПАРТИЗАНИ, ПОЛЯЦИТЕ, РОЯК, САВА, СЛАДКА ВОДА, ЦОНЕВО И ГР. ДЪЛГОПОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 Г.  


 


 


 


 


 


ОС „ЗЕМЕДЕЛИЕ“


ДЪЛГОПОЛВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®