Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДЪЛГОПОЛ


п. код 9250, град Дългопол, адрес гр.Дългопол, телефон 0517/22228 


О Б Я В А 


Във връзка с дейността на назначените съгласно Заповед № РД 18-17-10 /01.08.2018г. на Директора на ОД „Земеделие” –   гр. Варна комисии по реда на чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 


Обявяваме график на заседанията на комисиите по землища, както следва: 


ОбщинаЗемлищеДатаНачален часМясто на провежданеЗаповед №123456ДЪЛГОПОЛАРКОВНА


 

10:00


10:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛАСПАРУХОВО


 

10:00


10:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛБОРЯНА


 

10:30


10:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛВЕЛИЧКОВО


 

10:30


10:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛДЪЛГОПОЛ


 

11:00


11:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛКАМЕН ДЯЛ


 

11:00


11:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛКОМУНАРИ


 

11:30


11:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛКРАСИМИР


 

11:30


11:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛЛОПУШНА


 

12:00


12:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛМЕДОВЕЦ


 

12:00


12:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛПАРТИЗАНИ


 

12:30


12:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛПОЛЯЦИТЕ


 

12:30


12:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛРОЯК


 

13:00


13:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛСАВА


 

13:00


13:00Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛСЛАДКА ВОДА


 

13:30


13:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛЦОНЕВО


 

13:30


13:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г.ДЪЛГОПОЛДЕБЕЛЕЦ


 

13:30


13:30Сградата на община Дългопол


 РД 18-17-10/ 01.08.2018 г. 


Заседанията са публични и на тях  могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и на други заинтересовани лица.


 


 


ОС“ЗЕМЕДЕЛИЕ“


ДЪЛГОПОЛ


 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®