Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДЪЛГОПОЛ


п. код 9250, град Дългопол, адрес гр.Дългопол, телефон 0517/222 


О Б Я В А 


     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ / РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 Г., ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА ОТ ОБЩИНАТА, А ИМЕННО: АРКОВНА, АСПАРУХОВО, БОРЯНА, ВЕЛИЧКОВО, ДЕБЕЛЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, КАМЕН ДЯЛ, КОМУНАРИ, КРАСИМИР, ЛОПУШНА, МЕДОВЕЦ, ПАРТИЗАНИ, ПОЛЯЦИТЕ, РОЯК, САВА, СЛАДКА ВОДА И ЦОНЕВО.


ОС “ ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ДЪЛГОПОЛ


 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®