Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение във връзка с проект „Нови възможности за грижа“


Община Дългопол, като партньор на Агенция за социално подпомагане, продължава предоставянето на социална услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“, бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа" се цели да се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и да се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Предоставя се шанс за гарантиране на по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите
Към 15.12.2015 г. услугата „Личен асистент“ са ползвали 35 потребители, обслужени от 34 лични асистенти в гр. Дългопол и селата Цонево, Величково, Боряна, Аспарухово, Медовец, Поляците и Лопушна.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®