Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Обява за проектобюджет 2023


Съгласно Заповед № 929/26.08.2022 г. на кмета на община Дългопол е открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджета за 2023 г. и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 г.-2026 г. на община Дългопол.
Всички граждани и институции, които желаят да дадат своите писмени предложения, могат да го направят на следните места:
• „Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация гр. Дългопол;
• Кметства по населени места.
• електронен адрес: e-mail: оbshtina@dalgopol.org
Срок за представяне на предложенията - 28.10.2022 г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®