Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Дългопол


На основание Решение № 40-4 от 13.07.2022 г. на Общински съвет – Дългопол и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Дългопол отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит в размер на 1 200 000 /Един милион и двеста хиляди/ лева на Община Дългопол.
Заповед и документация за избор на финансова институция и приложенията към нея са публикувани на официалната интернет страница на общината и в секция „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - Процедури“.
Срок за подаване на оферта до 17.00 часа на 12.08.2022 г.
Място и дата на отваряне на офертите: 15.08.2022 г. в 10 часа в заседателната зала- етаж 2, на сграда 1 на Община Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 105.

С уважение, /п/
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол
Дата на публикуване: 28.07.2022г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®