Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПО ПРОГРАМА „РОМАКТ“


През месец април 2021 г. г-н Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, подписа  договор за партньорство и включване на общината в Програма ROMACT. Основна цел на Програма ROMACT е включване на ромите на местно равнище!

Европейската комисия и Съвета на Европа  стартират през 2013 г. програма ROMACT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на маргинализирани ромски общности. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите.

ROMACT се изпълнява в 46 общини в Република България.

Днес, 14.07.2021 г. на срещата с представители на Националния екип на Програма РОМАКТ се взе решение на местно ниво да се организира МАГ (местна активна група), както и създаване на Общинска работна група за Социално включване, която да работи съобразно целите и дейностите на програмата, като координатор на програмата за община Дългопол бе определена г-жа Мариана Николаева – Заместник кмет.

Бяха обсъдени и възможностите за взаимодействие по стартирали и предстоящи покана за подбор на проектни предложения.

https://coe-romact.org/Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®