Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2021 – 2027


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Община Дългопол разработи Проект на План за интегрирано развитие на Община Дългопол  (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Планът е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за Община Дългопол.

Същият е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Дългопол. Поради епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане се провежда неприсъствено.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в Центъра за административно обслужване на Община Дългопол , ул. „Г. Димитров“ №132 и по електронен път на e-mail: obshtina@dalgopol.org в срок до 04.06.2021 г.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за участието и съдействието!Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®