Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, 

УВЕДОМЯВА 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Дългопол приема предложения и становища относно Проекта на Програма за опазване на околната среда на община Дългопол 2021-2028 година, на e-mail: obshtina@dalgopol.orgили в Центъра за административно обслужване, на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132

  

Георги Георгиев

Кмет на  Община Дългопол.

 
Вижте още:

- ДОКЛАД
- ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2021-2028 г.

Дата на публикуване: 22.01.2021 год.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®