Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Дългопол


На основание Решение № 16-8 от 30.10.2020 г. на Общински съвет – Дългопол и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Дългопол отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит в размер на 1 000 000 /Един милион/ лева на Община Дългопол.

Документацията за избор на финансова институция и приложенията към нея са публикувани на официалната интернет страница на общината и в секция „Бюджет и финанси“.

Срок за подаване на оферта до 17.00 часа на 01.12.2020 г.

Място и дата на отваряне на офертите: 02.12.2020 г. в 10 часа в заседателната зала- етаж 2 на Община Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 105.

  

С уважение, /п/

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Дългопол

 

Дата на публикуване: 16.11.2020г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®