Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 48-3/


 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.07.2020г., за предложения и становища по настоящия проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 48-3/20.12.2013г., изменена с решение № 15-8/28.10.2016 г.

Предложенията могат да бъдат депозирани в община Дългопол – Информационен център за обслужване на граждани гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 105 или на следния интернет-адрес: obshtina@dalgopol.org

 

Подробна информация можете да намерите в раздел Публично обсъждане.

Дата на публикуване: 03 юли 2020 годинаВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®