Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ И КОНСУЛТАНТИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА


         Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че през 2020 година продължава провеждането на поредица от безплатни обучения за придобиване на право за получаване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, който се явява задължителен за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

     Обученията се организират с подкрепата на Сдружение «Асоциация  растителнозащитна индустрия в България» /АРИБ/, Европейска асоциация за растителна защита/ЕСPA/  и  в съвместно сътредничество с  БАБХ, в т.ч Областна дирекция по безопасност на храните Варна. 

           Във връзка с изпълнение на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закон за защита на растенията, всички лица, които боравят с продукти за растителна защита /ПРЗ/, но нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство”, а

именно: земеделски производители, дистрибутори, консултанти на ПРЗ  от професионална категория на употреба, лица приготвящи и изпръскващи работни разтвори на ПРЗ и др., е необходимо да придобият сертификат по чл. 83 от ЗЗР за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба след преминаване курс на обучение.

     Успешно преминалите курса на обучение ще получат удостоверение, след  което трябва да  подадат заявление  в ОДБХ Варна  за получаване на сертификат по чл. 83 от ЗЗР. Същият се издава от директора на ОДБХ Варна и е  със срок на валидност 10 години. 

      Към момента е в ход  предварителното записване на желаещите да участват в него. След набиране на необходимия брой участници ще започне записване за следващото обучение.

     Заявка за участие може да бъде направена на изписаните телефони, по електронна поща или на място на адрес:  

 гр. Варна,  ул. Софроний Врачански” № 23, ет. 2, стая 203 и 205

тел. 631 727;  630 134; 631 238  

е-mail: РР_03@bfsa.bg 

Отдел „Растителна защита”, ОДБХ  Варна

Гр. Варна, п.к.9000, ул. „Софроний Врачански“ №19

(+359(0) 52 655 801, +359(0) 52 655 814,www.babh.government.bg

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®