Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА


Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, Община Дългопол чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на отчет на план-сметката за приходите и разходите за дейностите свързани с чистота, сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г. на e-mail: obshtina@dalgopol.org

Вижте още:

- Мотиви за одобряване на Отчет на план-сметката за 2019 г
- Отчет на ПЛАН-СМЕТКАТА за дейност Чистота за 2019 г.
- Отпадъци 2019Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®