Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


      Бяла американска пеперуда   

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда.

Неприятелят е многояден вид и напада както декоративни и широколистни горски видове, така и лозя и редица овощни видове.

При ниска плътност борбата срещу бялата американска пеперуда може да бъде изведена по механичен  начин – чрез изрязване на гъсеничните гнезда.                    

При висока плътност и  масово намножаване е необходимо да се премине към  извеждане на химична борба.

            Третирането е ефективно, ако се извърши в ранни стадии от развитието на гъсениците – от първа до трета възраст.

За извеждане на борбата  срещу бялата американска пеперуда в населените места могат да се използват следните инсектициди:

Регистрирани продукти за растителна защита:

Активно вещество

Продукт за РЗ

Доза

Бацилус турингиензис

Дипел 2Х

 

Тебуфенозид

Мимик 240 ЛВ

 

 

При извеждане на борбата срещу бялата американска пеперуда стриктно да се спазват изискванията на Закон за защита на растенията.

Според чл. 108. (1) от същия, се забранява употребата на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба върху:

  1.  Площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или лечебни заведения;
  2.  Зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите;
  3. Площи, в които в момента на третирането работят селскостопански работници.

 

(2) При необходимост от третиране на площи или зони по ал. 1, т. 1 или т. 2 се употребяват продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба или продукти за растителна защита с нисък риск или се прилагат биологични агенти.

 

 

 

Д-Р ЗЛАТИНА ДИМОВА

ДИРЕКТОР ОДБХ-ВАРНАВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®