Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Дългопол.


На основание Решение № 50-7 от 26.11.2018 г. на Общински съвет – Дългопол и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Дългопол отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит в размер на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ лв. на Община Дългопол.

 

Обявлението за избор на финансова институция и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на общината в секция „Бюджет и финанси“.

Срок за подаване на оферта до 17.00 часа на 22.04.2019 г.

Място и дата на отваряне на офертите: 23.04.2019 г. в 10 часа в заседателната зала на Община Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 105.

 

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Дългопол

ОБЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

08-04-2019 - Препис извлечение от Протокол № 50 от 26.11.2018 г. на Общински съвет гр. Дългопол

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®