Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет 2019


Кмета на Община Дългопол отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2019 г. 

Обсъждането ще се проведе на 10.01.2019 г. от 17.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Дългопол. /сграда № 2 на Община Дългопол/

              Проекта на бюджета на Община Дългопол е публикуван на интернет страницата на общината:

Доклад към проекта за бюджет на община Дългопол за 2019 г.

План на капиталовите разходи по Капиталовата програма по източници на финансиране за 2019 г. на община Дългопол

Презантация

Бюджет на Община Дългопол за 2019г. - ПРИХОДИ

Бюджет на Община Дългопол за 2019г. - РАЗХОДИ

Проекта на бюджета на Община Дългопол е и на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 051722185, вътр.31Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®