Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Обява за прием на документи


Обява за прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги  по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

От 19.11.2018 год. стартира прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

В рамките на дейностите по проекта ще бъдат предоставени следните социални услуги в общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол;

-           комплексни услуги от „социален асистент“                                         

-           „доставка на храна“           

 Необходими документи при кандидатстване:

  1. Заявление по образец/получава се и се попълва на място от кандидата/;
  2. Други медицински документи, с които се удостоверява здравословното и психологично състояние на лицето /епикризи и др./ (ако е приложимо)
  1. Документ за самоличност (копие);
  2. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)(ако е приложимо) 

Документите ще бъдат приемани в периода от 19.11.2018 год. до 28.11.2018 год. от 9.00 до 17.00 часа в Информационен център на Община Дългопол 

Лица за контакт:

Мариана Николаева – Ръководител Проект

Тел. :0882 899005

Ферхан Хасан – Коoрдинатор Проект

Тел.: 0889695000

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®