Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Заповед №100/31.01.2018 г.


 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 22 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Дългопол,

 НАРЕЖДАМ :

             Във връзка с настъпващия православен празник „Сирни заговезни“ на 18.02.2018 г. /неделя/, забранявам изгарянето, хвърлянето на гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на контролните органи по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата и да се обяви на сайта на община Дългопол, на информационните табла по всички кметства и на обществени места.

            Контрол по заповедта възлагам на Кинка Балинова – секретар на община Дългопол.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Дългопол

 

 

 

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®