Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


На  02.01.2018 г.стартира изпълнение на проект „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево” по Договор №03/07/2/0/00601 по Програма за развитие на селските райони, по мярка - 7  „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка   7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

 Договорът е на стойност  1 802 685,32 лв.

Финансиране от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ– 1 532 282,52 лв. и национално съфинансиране – 270 402,80 лв.

 Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Проектът е за следните подобекти: ул. „Маршал Толбухин”, ул. „Генерал Заимов”, ул.” Гео Милев”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „ Христо Ботев” и ул. „Христо Михайлов” в гр. Дългопол и ул. „Четиринадесета” в с. Цонево.” Предвижда се подмяна на всички бордюри и цялостно асфалтиране на улиците.

Общата  дължина на рехабилитираните улици е 3 592, 00 метра.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®