Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността


С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността: Стажант-одитор в Звено за вътрешен одит в община Дългопол, област Варна

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

  1. Допуска до конкурс следните кандидати:
    1. Женя Красимирова Кирова-Димитрова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест                  11.12.2017 год. от 09.00 часа в заседателна зала към Общинска администрация - Дългопол.

Посоченият кандидат трябва да се яви  за провеждане на интервю на                   11.12.2017 год. от 11.00 часа в заседателна зала към Общинска администрация - Дългопол.

 

  1. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

Няма такива

 

 

 

Кинка Балинова  - Председател на конкурсна комисия: /п/

 

Дата: 28.11.2017 год.

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®