Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Съобщение относно "Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите,свързани с наводненията"


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ  „ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ВАРНА

 

Рег. № 833000-2155/10.11.2017г., екз. № единствен

 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН

КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

КМЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

КМЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнение на мярка PREP39-REAC86 относно ,,Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите,свързани с наводненията” от План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г., приложено Ви изпращам:  Правила за поведение и действие при наводнение; Примерно съдържание на раница за бедствия и Примерен семеен план за действия при бедствия.

Същите следва да бъдат публикувани на официалния сайт на Вашата община, като по този начин ще се постигне подобряване на подготвеността и реакциите на населението при наводнения.

Изпълнението на горецитираната мярка е съвместна отговорност на кметовете на общини и ГДПБЗН-МВР.

Информацията е публикувана на сайта на ГДПБЗН-МВР на ел.адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn/info-center/pravila-povedenie/pri-navodnenia.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:        1. Правила за поведение и действие при наводнение-2 листа;

                              2.Примерно съдържание на раница за бедствия -2листа;

                              3. Примерен семеен план за действия при бедствия-1лист.

 

ДИРЕКТОР

КОМИСАР :                  (п)

                           /Тихомир Тотев/

 

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®