Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения и регистри

НАЧАЛОНачало

04.02.2020 - Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за "Създаване на ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени садки на язовир "Партизани"

21-11-2019 - Информация за пласментно-снабдителна база "Аспарухово" с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, в съответствие с изискванията на глава четвърта, чл.18, ал.5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от

17/09/2019 - Обява за изменение на Разрешително №23120011/05.07.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на кариера за добив на трошен камък "Сини вир"

07.01.2019 - Разяснения по прилагане на разпоредбите на Закона за водите, свързани с каденците за задоволяване на собствените потребности на гражданите

26.10.2018 - Заповед 1048/26.10.2018 г.

19.10.2017 - Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект Пласментно снабдителна база село Аспарухово, с оператор "ЛУКОЙЛ България" ЕООД

- Регистър на площадките за предаване на пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Дългопол, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО

- Информация по чл. 19 от ЗУО

Обяви, съобщения
Кампания споразумения 2020-2021

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Решение на АС- Варна по административно дело 1156/2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Дата на публикуване:...
повече..


ОБЯВА

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове  община...
повече..


ОБЯВА

О Б Я В А
МКБППМН – Община Дългопол обявява една свободна позиция...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®