Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Програми

НАЧАЛОНачало

07-12-2021 - Програма за енергийната ефективност на Община Дългопол 2021-2027г.

07-12-2021 - Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Дългопол 2021-2030г.

07-12-2021 - Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Дългопол 2021-2023г.

18-01-2023 - Програма за опазване устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите за Община Дългопол 2021 - 2028 г.

16-08-2021 - Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дългопол 2021-2025 г.

31-10-2018 - Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дългопол 2018-2023г.

22-05-2018 - Проект на Програма за развитие на туризма в Община Дългопол 2018-2020 г.

14-02-2018 - Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Дългопол 2014 - 2020 г.

18-01-2023г. - Програмата за опазване на околната среда на Oбщина Дългопол 2021 – 2028 г.

18-01-2023 - Програма за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол за периода 2021-2028 г.

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®