Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

МИГ ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО - Местна инициативна група Дългопол-Смядово

НАЧАЛОНачало

08.06.2020 - Покана за годишно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”

01.04.2020 - Инициатива на „Местната инициативна група Дългопол - Смядово“ - учредяване на Фонд „Граждански инициативи“

14.11.2019 - Покана за годишно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

11.10.2019 - Иновативна електронна платформа за подаване на сигнали, за споделяне на идеи, за изказване на мнение, за включване в публични дискусии и за участие в обществени обсъждани

08.10.2019 - Обучение по проект BG05SFOP001-2.009-0124-C01 „Умно гражданство”, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОП „Добро управление 201

10.09.2019 - На 19-20 септември 2019 г. ще се проведе обучение по проект BG05SFOP001-2.009-0124-C01 „Умно гражданство”, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и зако

23.07.2019 - Местна инициативна група/МИГ/ Дългопол-Смядово в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” с разработена иновативна интернет базирана платформа

03.07.2019 - Препоръки Община Смядово

03.07.2019 - Препоръки Община Дългопол

03.07.2019 - Доклад-анализ за „Отворени общински администрации Дългопол и Смядово“

03.07.2019 - Доклад-анализа за „Гражданското участие на територията на МИГ „Дългопол-Смядово“

18.01.2019 - Проект „Умно гражданство“ № BG05SFOP001-2.009-0124

04.01.2019 - Проект чрез конкурентен подбор по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление”

08-08-2017 - ОБЯВA КОНКУРС за длъжност ”Изпълнителен директор”

08-08-2017 - ОБЯВA КОНКУРС за длъжност Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

03-08-2017 - Покана обществено обсъждане-Дългопол

20-07-2017 - ПОКАНА от Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

22.07.2016 - Покана на Управителния съвет на Сдружение "Местна инициативна група Дългопол-Смядово

21-06-2016 - УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

25.05.2016 - Молба за членство в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дългопол”

25-04-2016 - ПОКАНА от Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®