Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

МИГ ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО - Местна инициативна група Дългопол-Смядово

НАЧАЛОНачало

27.04.2022 - Покана за годишно Общо събрание на Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”

16.08.2021 - Покана за годишно Общо събрание на Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”

08.06.2020 - Покана за годишно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”

01.04.2020 - Инициатива на „Местната инициативна група Дългопол - Смядово“ - учредяване на Фонд „Граждански инициативи“

14.11.2019 - Покана за годишно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

11.10.2019 - Иновативна електронна платформа за подаване на сигнали, за споделяне на идеи, за изказване на мнение, за включване в публични дискусии и за участие в обществени обсъждани

08.10.2019 - Обучение по проект BG05SFOP001-2.009-0124-C01 „Умно гражданство”, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОП „Добро управление 201

10.09.2019 - На 19-20 септември 2019 г. ще се проведе обучение по проект BG05SFOP001-2.009-0124-C01 „Умно гражданство”, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и зако

23.07.2019 - Местна инициативна група/МИГ/ Дългопол-Смядово в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” с разработена иновативна интернет базирана платформа

03.07.2019 - Препоръки Община Смядово

03.07.2019 - Препоръки Община Дългопол

03.07.2019 - Доклад-анализ за „Отворени общински администрации Дългопол и Смядово“

03.07.2019 - Доклад-анализа за „Гражданското участие на територията на МИГ „Дългопол-Смядово“

18.01.2019 - Проект „Умно гражданство“ № BG05SFOP001-2.009-0124

04.01.2019 - Проект чрез конкурентен подбор по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление”

08-08-2017 - ОБЯВA КОНКУРС за длъжност ”Изпълнителен директор”

08-08-2017 - ОБЯВA КОНКУРС за длъжност Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

03-08-2017 - Покана обществено обсъждане-Дългопол

20-07-2017 - ПОКАНА от Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

22.07.2016 - Покана на Управителния съвет на Сдружение "Местна инициативна група Дългопол-Смядово

21-06-2016 - УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

25.05.2016 - Молба за членство в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дългопол”

25-04-2016 - ПОКАНА от Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®